Wejherowo DK 6 – Węzeł Zryw

Jako podwykonawcy konsorcjum firm Kruszywo Sp. z o.o. oraz Bituminium Sp. z o.o. wykonujemy przebudowę sieci gazowej w ramach inwestycji „Budowa bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa oraz drogę krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi”