Kontakt


Duramex Sp. z o.o.
ul.Akacjowa 23 A
80-180 Borkowo

NIP 583-26-86-909
REGON 192036670

Skład Zarządu: Prezes Zarządu – Andrzej Duraj
Kapitał Zakładowy: 68 000,00 zł
Nr KRS 0000015211
Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

    

       Rachunek  PLN: 28 1020 1068 0000 1002 0339 9128
       Rachunek  EURO/IBAN: PL30 1020 1068 0000 1902 0339 9136  
       SWIFT: BPKOPLPW
       BANK: PKO BANK POLSKI

 

 

 

Prezes Zarządu
Andrzej Duraj

Tel. (058)324 41 19, 0509 834 707
e-mail: a.duraj@duramex.pl
Sekretariat 
Halina Dąbrowska

Tel. (058)324 41 19
e-mail: h.dabrowska@duramex.pl
Księgowość 
Katarzyna Pawłowska

Tel. (058)324 41 19,
e-mail: ksiegowosc@duramex.pl
Specjalista ds. przygotowania produkcji
Karolina Kreft

Tel. (058)324 41 19
e-mail: k.kreft@duramex.pl
Kierownik budowy 
Michał Grzyb
Tel. (058)324 41 19, 0509 834 706
e-mail: m.grzyb@duramex.pl
Referent ds. księgowości
Katarzyna Duraj

Tel. (058)324 41 19, 0505 029 919
e-mail: k.duraj@duramex.pl 
Przyłącza gazu Inżynier budowy
Alicja Wilk

Tel. (058)324 41 19
e-mail: biuro@duramex.pl
Przyłącza gazu Inżynier budowy
Justyna Szadach

Tel. (058)324 41 19,  0516 958 414
  e-mail: przylacza@duramex.pl
Specjalista ds. BHP  
Adam Babicz

Tel. (058)324 41 19
e-mail: biuro@duramex.pl