Oferta

Zakres naszych usług obejmuje budowę, remonty i modernizacje obiektów infrastruktury gazowniczej tj.gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, przyłącza gazowe i instalacje gazowe jak również sieci wodociągowe. Realizujemy również roboty specjalistyczne jak stacje redukcyjno-pomiarowe gazu, wyposażenie w aparaturę kontrolno-pomiarową, budowa układów zaporowo-upustowych, ochrona katodowa rurociągów oraz przewierty i przeciski. W roku 2010 firma rozszerzyła działalności o usługi PINBRAZING tj. metodę wykonywania przyłączy elektrycznych do powierzchni stalowych.
Sieć infrastruktury podziemnej oplata wszystkie tereny zurbanizowane. Stwarza to coraz większe wymagania w zakresie stosowania nowoczesnych technologii i niezawodnych materiałów zapewniajacych bezawaryjną eksploatację oraz wymagania ochrony środowiska naturalnego.Duramex specjalizuje się w budowie i modernizacjach gazociągów metodą wykopów otwartych jak również technologią bezwykopową tj. za pomocą przewiertów i przecisków. Jesteśmy przygotowani tak w zakresie sprzętowym jak również kwalifikacji kadr do realizacji rurociągów z materiałów tradycyjnych jak stal i żeliwo bądź też z tworzyw typu PE czy PCV.
Dla trwałości rurociągów zasadniczego znaczenia nabiera odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. Zgodnie z nowoczesnymi technologiami najlepsze efekty uzyskuje się stosując równocześnie system zabezpieczenia antykorozyjnego biernego jak i czynnego.

W swoim asortymencie posiadamy zabezpieczenia antykorozyjne takie jak systemy taśm antykorozyjnych, rękawy termokurczliwe oraz poliuretany (nakładane ręcznie i natryskowo) firmy Denso GmbH.
Oferowane przez nas powłoki antykorozyjne mogą pracować w różnych temperaturach i obciążeniach mechanicznych, w różnych środowiskach chemicznych.

Współpracujemy również z firmą ANTICOR jako dystrybutor materiałów antykorozyjnych.
Dysponujemy materiałami do tworzenia powłok typu ANTICOR do ochrony stalowych rurociągów, zbiorników i armatury jak też do tworzenia powłok typu CANUSA na połączeniach rur, zamknięciach rur osłonowych rurociągów stalowych i PE, na obiektach naziemnych oraz podziemnych.
Przy większych zakupach oraz dla stałych klientów zapewniamy znaczne upusty cenowe.
Rozszerzyliśmy naszą ofertę o roboty w zakresie rozbudowy i remontów obiektów handlowych i biurowych, remonty elewacji wraz z ociepleniem, wyminę pokryć dachowych, remonty pomieszczeń usługowych i biurowych wraz z malowaniem i wymianą elementów stolarki okiennej i drzwiowej, sufitów podwieszanych i posadzek oraz roboty nawierzchniowe wokół obiektów handlowych i na parkingach.

Świadczymy usługi lutowania metodą PIN BRAZING na obszarze Polski Północnej.

Posiadamy specjalistyczny sprzęt techniczny umożliwiający wykonywanie połączeń przewodów elektrycznych do  stalowych konstrukcji podziemnych.

Metoda PIN BRAZING może być wykorzystywana do spajania przewodów uziemiających, w kolejnictwie (przyłącza do szyn), jednak największe zastosowanie  to przyłącza do rurociągów, zbiorników- ochrona katodowa.

Lutowanie  metodą PIN BRAZING charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością  i trwałością połączeń, łatwością i krótki czasem wykonania .